Een mens heeft meer mogelijkheden dan beperkingen

Laat uw mensen het beste uit zichzelf halen.

Advies voor zorg en welzijn, organisaties en overheden

U bent voornemens grote wijzigingen door te voeren, of processen lopen niet zoals u denkt dat het moet, dan is het soms verstandig een neutraal persoon van buitenaf mee te laten kijken. Herkent u dit? 

Als adviseur begeef ik mij binnen de organisatie daar waar u denkt dat er knelpunten zijn.

Door te praten met betrokkenen worden de problemen, vragen en dus ook oplossingen meer inzichtelijk. Als adviseur ben ik neutraal en kan los van de organisatiegeschiedenis opereren.

Vanuit de opgedane indrukken en observaties is het mogelijk een dialoog te starten met de mensen binnen en buiten uw organisatie. Uiteindelijk leidt dit tot een aanbeveling waar het bestuur, managementteam en medezeggenschapsorganen op kunnen doorgaan. Doel is een gedragen besluit, afspraken voor het beleid en de weg waarlangs dat tot uitvoering komt.

Als interim-manager zit ik vaak in de rol van adviseur vanwege het gegeven dat er continue veranderingen op organisaties afkomen. Bestuur en management maken op zo’n momenten graag gebruik van het feit dat mijn ervaring een breed veld bestrijkt maar ook meerdere soorten organisaties.

Echter het zijn niet alleen Bestuurders en managers die met de gevolgen van veranderingen te maken hebben. Als adviseur heb ik diverse cliëntenraden en ondernemingsraden bijgestaan bij de behandeling van diverse vraagstukken. Dat kan gaan om kwaliteitsvraagstukken, reorganisaties, scholing en training tot fusies.

Mocht u opzoek zijn naar iemand die met een frisse blik meekijkt, ondersteunt en indien nodig implementeert, neem dan contact met mij op voor een eerste kosteloos gesprek.

3C Advies helpt u ook met