Een mens heeft meer mogelijkheden dan beperkingen

Laat uw mensen het beste uit zichzelf halen.

Werkwijze 3C Advies

3C-Advies richt zich met name op de gebieden:

  • Interim- en projectmanagement
  • Medezeggenschapsondersteuning en advies voor Cliëntenraden en Ondernemingsraden inclusief cursussen.
  • Coaching en Ondersteuning
  • Opleiding en training

De werkwijze is praktisch en resultaatgericht, leidend tot een toepasbaar geheel.

Schakel 3C-Advies in voor:

  • organisatieverandering
  • zelfsturing / zelforganisatie
  • het tijdelijk vervangen van een weggevallen manager
  • ondersteuning van uw medezeggenschapsorganen

uitgangspunt is dat het voor betrokkenen moet werken in de praktijk!