Een mens heeft meer mogelijkheden dan beperkingen

Laat uw mensen het beste uit zichzelf halen.

Projectmanagement door 3C Advies uit Venray

Zorg en welzijn kenmerkt zich door een steeds veranderend speelveld. Niet alleen regelgeving maar ook wensen van klanten en klantgroepen maken dat organisaties zich continue moeten aanpassen. Dit geldt eveneens voor onze lokale overheden die steeds meer de regie en verantwoordelijkheid krijgen voor de sociale domeinen.

Is er sprake van kleine verbeteringen dan wordt dit meestal vanuit de staande organisatie uitgevoerd. Indien er sprake is van een grote verandering of wijziging die substantieel afwijkt van wat tot dan toe gangbaar was, kan het nodig zijn dit in de vorm van een project te laten plaatsvinden.
Vaak gaat het dan om vormen van nieuwe dienstverlening die men bijvoorbeeld eerst in een pilot wil uitvoeren. Ook procesveranderingen, nieuwbouw en reorganisaties zijn soms beter uit te voeren in projectvorm. Hiermee ontstaat focus op resultaat, betere beheersbaarheid en het is een middel om draagvlak te creëren.

Als projectmanager heb ik diverse projecten geleid van groot tot klein..

Zowel binnen een instelling tot op Provinciaal niveau. Projectmanagement is een aparte discipline waarbij het er vooral op aankomt om gezamenlijk de vastgestelde resultaten te bereiken. Als projectmanager gebruik ik niet één methode maar stel samen met de projectgroep vast welke methodieken passen bij het betreffende project. Mijn ervaring met het werken in projectgroepen is dat het veel energie losmaakt en mits goed gecommuniceerd met de omgeving, ook draagvlak bewerkstelligd.

Daarnaast geeft ik via Gilde-BT trainingen aan groepen die willen kennismaken met projectmatig werken.

Heeft u het voornemen om een project te starten, of stokt de voortgang van een lopend project, neem dan contact met mij op. In een vrijblijvend gesprek overleggen we samen wat nodig is om uw project te laten slagen..

 

3C Advies helpt u ook met