Een mens heeft meer mogelijkheden dan beperkingen

Laat uw mensen het beste uit zichzelf halen.

Over 3C Advies

De "3C" staat voor "3 Cirkels" die worden gevormd door de items:

  • Probleem
  • Vraag
  • Oplossing

Deze drie elementen moeten met elkaar in evenwicht zijn.
3C-Advies beweegt zich op het snijvlak waar de drie cirkels elkaar overlappen om zo tot totaaloplossingen te komen waarin alle betrokkenen zich kunnen vinden. Uitgangspunt hierbij is datgene wat mensen beweegt en motiveert.

Curriculum vitae

Download hier mijn CV